HOOFDSTUK I

Is het mogelijk de warmteverschijnselen te beschrijven als de beweging van deeltjes, die met eenvoudige krachten op elkaar inwerken?