De Achtbaan

HOOFDSTUK I De vooruitgang van de natuurwetenschappen heeft de oude opvatting over warmte als zijnde een stof vernietigd. Wij zullen proberen een nieuwe materie, de energie, waarvan warmte een van de vormen is, in te...

De Achtbaan

HOOFDSTUK I Nu is nog slechts één belangrijke en moedige stap nodig om een verband te kunnen leggen tussen beweging en warmte. De rijke oogst aan gevolgtrekkingen en generalisaties ten gevolge van deze schrede zullen wij later nader beschouwen, iets anders dan...

De Achtbaan

HOOFDSTUK I Bij de echte achtbaan, waar de wrijving het wagentje belet een even hoog punt als het uitgangspunt te bereiken is er ook een onafgebroken overgang van de beide soorten energie in elkaar. Hier blijft echter hun som niet constant, maar wordt steeds...

De Achtbaan

HOOFDSTUK I De principes van de mechanica zijn toereikend voor de beschrijving van de beweging. In de wiskundige formule komen twee energiefactoren voor, die beide veranderlijk zijn, hoewel hun som steeds gelijk blijft. Zo is het mogelijk om wiskundig en streng de...

De Achtbaan

HOOFDSTUK I Op het hoogste punt heeft het wagentje een snelheid nul en bevindt het zich dertig meter boven de grond. Op het laagst mogelijke punt heeft het geen afstand van de grond en de snelheid is zo groot mogelijk. Deze feiten kunnen ook anders uitgedrukt worden....

De Achtbaan

HOOFDSTUK I Bij dat denkbeeldige experiment mogen wij aannemen dat iemand er in geslaagd is de wrijving, die bij iedere beweging behoort, uit te schakelen. Deze uitvinder besluit nu zijn uitvinding toe te passen bij de constructie van een achtbaan en moet nu zelf maar...