HOOFDSTUK I

De principes van de mechanica zijn toereikend voor de beschrijving van de beweging. In de wiskundige formule komen twee energiefactoren voor, die beide veranderlijk zijn, hoewel hun som steeds gelijk blijft. Zo is het mogelijk om wiskundig en streng de begrippen van potentiële energie, afhankelijk van de positie, en van kinetische energie, afhankelijk van de snelheid, in te voeren. De som van deze twee grootheden blijft onveranderd en wordt een constante van de beweging genoemd. De totale energie, kinetische plus potentiële, is te vergelijken met een som gelds, die wat het totaalbedrag betreft niet verandert, maar die van de ene valuta in de andere, bv. van guldens in dollars, voortdurend gewisseld wordt, waarbij natuurlijk de wisselkoers onveranderlijk moet zijn.