De Filosofische Achtergrond

HOOFDSTUK I Hoewel deze leerstellingen alle gebeuren willen herleiden tot eenvoudige krachten, laten zij de vraag open, hoe die krachten van de afstand afhangen. Het zou mogelijk zijn, dat deze afhankelijkheid voor verschillende verschijnselen verschillend is. De...

De Filosofische Achtergrond

HOOFDSTUK I Zo is volgens Helmholtz de ontwikkelingsgang van de natuurwetenschappen bepaald en moet deze een van tevoren uitgestippelde koers volgen: "En haar taak zal beëindigd zijn, zodra als het herleiden van natuurverschijnselen tot eenvoudige krachten voltooid is...

De Filosofische Achtergrond

HOOFDSTUK I Laat ons nu het volgende zeer eenvoudige voorbeeld eens nader bezien: Twee deeltjes tussen welke krachten werkzaam zijn. De eenvoudigst voor te stellen krachten zijn die van aantrekking en afstoting. In beide gevallen liggen de vectoren op de lijn, die de...

De Filosofische Achtergrond

HOOFDSTUK I Die natuurwetenschappen, die berusten op een samenhang tussen theorie en experiment, ontstonden eerst met het werk van Galilei. Wij volgden de sporen, die leidden tot de bewegingswetten. Gedurende tweehonderd jaar van wetenschappelijk onderzoek gingen...

De Filosofische Achtergrond

HOOFDSTUK I In de hele geschiedenis van de natuurwetenschappen, van de Griekse filosofie tot aan de moderne fysica, is er een streven op te merken om de ogenschijnlijke samen gesteldheid van de natuurverschijnselen terug te brengen tot weinige eenvoudige en algemene...

De Filosofische Achtergrond

HOOFDSTUK I Wij zullen trachten de eerste filosofische opvattingen over het doel van de natuurwetenschappen te beschrijven. Deze opvattingen hebben tot voor ongeveer honderd jaar grote invloed gehad op de ontwikkeling van de natuurkunde. Nieuwe feiten, nieuwe...