HOOFDSTUK I

Die natuurwetenschappen, die berusten op een samenhang tussen theorie en experiment, ontstonden eerst met het werk van Galilei. Wij volgden de sporen, die leidden tot de bewegingswetten. Gedurende tweehonderd jaar van wetenschappelijk onderzoek gingen allen, die de natuur wensten te doorgronden, uit van de begrippen kracht en stof. Het is onmogelijk zich de een zonder de ander voor te stellen, omdat de stof zijn bestaan slechts kenbaar maakt, wanneer ze op andere materie in den vorm van een bron van kracht inwerkt.