HOOFDSTUK I

Hoewel deze leerstellingen alle gebeuren willen herleiden tot eenvoudige krachten, laten zij de vraag open, hoe die krachten van de afstand afhangen. Het zou mogelijk zijn, dat deze afhankelijkheid voor verschillende verschijnselen verschillend is. De noodzakelijkheid om voor verschillende natuurgebeurtenissen verschillende soorten krachten in te voeren, is van filosofisch standpunt gezien in hoge mate onbevredigend. Desalniettemin speelde deze zogenaamde mechanische zienswijze, die het duidelijkst door Helmholtz is geformuleerd, in zijn tijd een belangrijke rol. De ontwikkeling van de kinetische theorie van de materie is een van de grootste successen die onder directe invloed van deze mechanische zienswijze zijn behaald.

Voordat wij getuige zullen zijn van haar verval, zullen wij ons enige tijd op het standpunt stellen van de natuurkundigen van de vorige eeuwen nagaan, welke gevolgtrekkingen wij uit hun beschouwingen kunnen maken.