De Snelheid Van Het Licht

HOOFDSTUK II Terugkomende op het betrekkelijk eenvoudige vraagstuk van de bepaling van de lichtsnelheid, moeten wij nog de opmerking maken dat Galileï niet op de gedachte is gekomen dat zijn experiment op eenvoudiger en nauwkeuriger wijze door één man uitgevoerd kan...

De Snelheid Van Het Licht

HOOFDSTUK II Salviati gaat dan voort met het geven van een nadere verklaring van zijn methode. Om zijn betoog te kunnen volgen, nemen wij aan dat de lichtsnelheid niet alleen eindig, maar ook klein is, dat de voortbeweging van het licht vertraagd is (vergelijk dit...

De Snelheid Van Het Licht

HOOFDSTUK II In Galileï zijn Twee nieuwe wetenschappen komt het volgende gesprek tussen de meester en zijn leerlingen voor: Sagredo: Maar van welke aard en hoe groot moeten wij ons deze snelheid van het licht voorstellen? Is zij ogenblikkelijk en gelijktijdig of heeft...