Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I Natuurkundige begrippen zijn vrije scheppingen van de menselijke geest en worden niet, hoe vaak dit ook schijnen moge, op unieke wijze bepaald door de uitwendige wereld. In ons streven om de werkelijkheid te begrijpen, zijn wij enigszins te vergelijken met...

Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I Wij hebben de conclusies, waartoe wij gekomen zijn door het volgen van het oorspronkelijke spoor, bevestigd gezien in de beweging van een geworpen steen, in de beweging van de maan, van de aarde en de planeten. In werkelijkheid is het dus ons gehele...

Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I Dezelfde soort van uitwendige kracht herkennen wij bij de beweging van een vallende steen en bij de beweging van de maan, namelijk die van de aantrekkingskracht van de aarde op stoffelijke lichamen. Newton zag in, dat de bewegingen van vallende stenen, van...

Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I Dit kan door de volgende, mogelijk weinig elegant aandoende redenering, duidelijk gemaakt worden. Veronderstel dat de plaats en de snelheid van een planeet op een zekere tijd bepaald kan worden en dat de kracht bekend is. Dan kennen wij volgens de wetten...

Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I Maar deze kennis van de zwaartekracht alleen is niet voldoende voor een beschrijving van de beweging van de planeten. Wij hebben gezien, dat de vectoren die de krachten en snelheidsveranderingen aangaven, voor elk klein tijdsinterval dezelfde richting...

Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I In het geval van de gravitatiekracht zijn wij er dus in geslaagd om op eenvoudige wijze de afhankelijkheid van de kracht van de afstand tussen de bewegende lichamen uit te drukken. In alle andere gevallen, waarin krachten van verschillende aard, bv....