HOOFDSTUK I

Maar deze kennis van de zwaartekracht alleen is niet voldoende voor een beschrijving van de beweging van de planeten. Wij hebben gezien, dat de vectoren die de krachten en snelheidsveranderingen aangaven, voor elk klein tijdsinterval dezelfde richting hebben. Wij moeten nu Newton nog een stap verder volgen en een eenvoudige betrekking tussen hun lengten aannemen. Indien alle omstandigheden gelijk blijven, dat wil zeggen, indien hetzelfde bewegende voorwerp en veranderingen over gelijke tijdsintervallen beschouwd worden, dan is volgens Newton de verandering in de snelheid evenredig aan de kracht.

Zo zijn er twee elkaar aanvullende gissingen nodig om tot kwantitatieve beschouwingen over de beweging van de planeten te komen. Een ervan, het constateren van de betrekking tussen kracht en verandering van snelheid, is van algemene aard. De andere is van bijzonder karakter en stelt de aard en de grootte van de afhankelijkheid van de aantrekkingskracht met de onderlinge afstand van de twee voorwerpen vast. De eerste is de algemene bewegingswet van Newton, de tweede is zijn gravitatiewet. Tezamen bepalen zij de beweging.