HOOFDSTUK I

Wij hebben de conclusies, waartoe wij gekomen zijn door het volgen van het oorspronkelijke spoor, bevestigd gezien in de beweging van een geworpen steen, in de beweging van de maan, van de aarde en de planeten.

In werkelijkheid is het dus ons gehele systeem van hypothesen, dat door het experiment juist of onjuist bevonden wordt. Geen van de veronderstellingen kan echter afzonderlijk beproefd worden. In het geval van de beweging van de planeten vinden wij, dat het systeem van de mechanica prachtig werkt. Wij kunnen ons echter voorstellen dat een ander systeem, uitgaande van geheel verschillende hypothesen, even goed zou kunnen werken.