HOOFDSTUK I

In het geval van de gravitatiekracht zijn wij er dus in geslaagd om op eenvoudige wijze de afhankelijkheid van de kracht van de afstand tussen de bewegende lichamen uit te drukken. In alle andere gevallen, waarin krachten van verschillende aard, bv. elektrische of magnetische, werkzaam zijn, gaan wij op een soortgelijke wijze te werk. Wij trachten een eenvoudige uitdrukking voor de kracht te vinden. Zulk een uitdrukking heeft slechts dan reden van bestaan, als de er uit afgeleide conclusies door proefnemingen te bevestigen zijn.