Vectoren

HOOFDSTUK I Nu zal de scepticus op kunnen merken dat je in de invoering van de vectoren geen voordeel ziet. Alles wat er bereikt is, is dat bekende feiten in een ongebruikelijke en ingewikkelde taal zijn overgezet. Het zou inderdaad moeilijk zijn om hem nu van zijn...

Vectoren

HOOFDSTUK I     Deze vectorvoorstelling kan gebruikt worden om de feiten betreffende de rechtlijnige beweging, die wij hierboven behandelden, nader te beschrijven. Wij spraken van een handwagen die zich met eenparige snelheid langs een rechte lijn...

Vectoren

HOOFDSTUK I Als vier auto's, alle met veertig kilometer per uur, wegrijden vanaf een kruispunt, kunnen hun snelheden voorgesteld worden door vier vectoren van gelijke lengte, zoals de eerste figuur hieronder laat zien. In de gebruikte schaal stelt 2½ cm 40 km per uur...

Vectoren

HOOFDSTUK I Als een lengte gemeten wordt, wordt het resultaat uitgedrukt in een aantal eenheden. De lengte van een stok kan 1 meter en 10 centimeter zijn; het gewicht van een voorwerp 2 pond en 3 ons; een gemeten tijdsbestek zoveel minuten of seconden. In elk van die...

Vectoren

HOOFDSTUK I Van het standpunt van de natuurkundige is het van voordeel om de snelheden van de twee ballen, die in verschillende richtingen voortbewegen, verschillend te noemen. Hoewel het geheel en al een zaak van overeenkomst is, komt het de fysicus gelegen om te...

Vectoren

HOOFDSTUK I Maar de natuurwetenschappen moeten hun eigen taal, hun eigen begrippen scheppen. Wetenschappelijke begrippen ontstaan dikwijls uit alledaagse begrippen, die in alledaagse bewoordingen vervat zijn, maar hun ontwikkeling is vaak geheel anders. Zij worden...