HOOFDSTUK I

Nu zal de scepticus op kunnen merken dat je in de invoering van de vectoren geen voordeel ziet. Alles wat er bereikt is, is dat bekende feiten in een ongebruikelijke en ingewikkelde taal zijn overgezet. Het zou inderdaad moeilijk zijn om hem nu van zijn ongelijk te overtuigen. Nu heeft hij inderdaad gelijk. Maar wij zullen spoedig inzien, dat juist deze ongebruikelijke taal leidt tot een belangrijke generalisatie waarin de vector een zeer wezenlijke betekenis heeft.