HOOFDSTUK I

Maar de natuurwetenschappen moeten hun eigen taal, hun eigen begrippen scheppen. Wetenschappelijke begrippen ontstaan dikwijls uit alledaagse begrippen, die in alledaagse bewoordingen vervat zijn, maar hun ontwikkeling is vaak geheel anders. Zij worden omgewerkt en verliezen daarbij de tweeslachtigheid, die in de omgangstaal aan die begrippen eigen is, maar winnen in exactheid, zodat zij dienst kunnen doen bij het wetenschappelijk denken.