HOOFDSTUK I

Wij kunnen nu op grond van de traagheidswet de volgende conclusies maken: in het algemeen beïnvloedt een uitwendige kracht niet alleen de snelheid, maar ook de richting van de beweging.