HOOFDSTUK I

Wanneer dit feit ons duidelijk is, zullen wij nu overgaan tot de behandeling van het begrip vector, een begrip, dat in de fysica een zeer belangrijke rol speelt.

Wij gaan nu door met het gebruiken van onze rechtstreekse wijze van redeneren en gaan weer uit van de wet van de traagheid van Galilei. Nog bij lange niet is dit waardevolle spoor naar de oplossing van de puzzel van de beweging uitgeput.