HOOFDSTUK II

Hoewel wij in het gebied van de hier geïntroduceerde elektrische en magnetische verschijnselen consequent van het mechanisch standpunt kunnen uitgaan, is dit nog geen reden tot bijzondere verheugenis. Aan deze theorie is zeer zeker een onbevredigende, zo niet ontmoedigende kant. Nieuwe soorten substanties moesten uitgevonden worden: twee elektrische fluïda en de elementaire magnetische dipolen. De overvloed aan substanties begint benauwend te worden.

De krachten zelf zijn eenvoudig. Elektrische, magnetische en gravitatiekrachten kunnen op gelijksoortige wijze voorgesteld worden. Maar de prijs voor deze eenvoud is duurbetaald met de invoering van de onweegbare substanties. Dit zijn min of meer kunstmatige begrippen, zonder enig verband met de fundamentele substantie, de massa.