HOOFDSTUK I

Wij gaan nu een nieuw spoor volgen, dat zijn oorsprong vond in het rijk van de warmteverschijnselen. Het is echter niet mogelijk om de natuurwetenschappen te verdelen in afzonderlijke hokjes zonder onderlinge samenhang. Inderdaad zullen wij spoedig zien, dat de nieuwe hierin te voeren begrippen samenhangen met die, waarmee wij ons reeds vertrouwd gemaakt hebben en met andere, die wij nog tegen zullen komen. Een gedachtegang, die in de ene tak van de natuurwetenschappen is ontwikkeld, kan zeer vaak gebruikt worden voor de beschrijving van verschijnselen, die ogenschijnlijk van geheel verschillend karakter zijn. Hierbij worden de oorspronkelijke begrippen dikwijls zodanig veranderd, dat ze tegelijkertijd bruikbaar zijn voor het begrijpen, zowel van de verschijnselen, waarin zij haar oorsprong vonden, als van die waarvoor zij nieuw gebruikt worden.