HOOFDSTUK I

Aangezien deze gelijkheid van de trage massa en de zware massa van grondleggende betekenis was voor de opstelling van de relativiteitstheorie, zijn wij gerechtigd er nog wat dieper op in te gaan. Welk experiment toont ondubbelzinnig aan dat zij gelijk zijn? Het antwoord ligt in de oude proef van Galilei, waarin hij verschillende massa's van een toren liet vallen. Hij nam waar, dat de tijd nodig voor de val niet afhankelijk was van de massa.