HOOFDSTUK II

Wij zagen reeds dat de corpusculaire theorie vele waargenomen feiten kan verklaren. Kan de golftheorie dit ook? Wij moeten dus weer dezelfde vragen stellen waarop de corpusculaire theorie bevestigend antwoordde, en nagaan of de golftheorie hiertoe ook in staat is.