HOOFDSTUK II

Alvorens echter over te gaan tot het formuleren van de principiële begrippen van deze nieuwe theorie, moeten wij een antwoord geven op een geheel naast de optica staande vraag. Wij gaan terug naar de mechanica en vragen:

WAT IS EEN GOLF?