HOOFDSTUK II

Het begrip vlakke golf is, zoals zoveel andere natuurkundige begrippen, niets anders dan een fictie, die slechts met een bepaalde graad van nauwkeurigheid is te realiseren. Het is echter een zeer bruikbaar begrip dat wij later nog nodig zullen hebben.