HOOFDSTUK II

Het zonnelicht is "wit". Nadat het door een prisma is gegaan, vertoont het alle kleuren die in de zichtbare wereld voorkomen. De natuur zelf voert dit experiment ook uit, met als resultaat de prachtige kleuren van de regenboog. Pogingen om dit verschijnsel te verklaren zijn reeds zeer oud. Het Bijbelverhaal, dat vertelt dat de regenboog Gods zegel is op een verbond met een mens, is in zekeren zin een "theorie". Maar deze theorie kan geen bevredigende verklaring geven van het feit dat de regenboog slechts van tijd tot tijd zichtbaar is en dan altijd in verband met een regenbui. Het vraagstuk van de kleuren werd voor het eerst wetenschappelijk aangepakt door Newton, die ook de oplossing ervan aangaf.