HOOFDSTUK II

Het is noodzakelijk, teneinde dubbelzinnigheden te vermijden die voortspruiten uit het bestaan van twee totaal verschillende theorieën over dezelfde groep van verschijnselen, een beslissing ten gunste van een die theorieën te nemen, vanzelfsprekend na zorgvuldig de fouten en verdiensten van beide theorieën te hebben overwogen.

De samenspraak tussen H. en N. maakt het duidelijk dat dit geen gemakkelijke taak is. Een beslissing op dit punt schijnt meer een kwestie van smaak dan een van wetenschappelijke overtuiging te zijn.

De geschiedenis velde haar oordeel ten gunste van de golftheorie eerst in veel latere tijd en wel omstreeks het midden van de negentiende eeuw. In zijn gesprek met H. wees N. erop dat een experimentele beslissing tussen beide theorieën in principe mogelijk was. De corpusculaire theorie staat buigingsverschijnselen niet toe en verlangt scherpe schaduwen. Daartegenover staat dat volgens de golftheorie een zeer klein obstakel geen schaduw zal werpen. Young en Fresnel realiseerden dit in hun experimenten.