HOOFDSTUK II

Het begrip golf is gebleken in de natuurkunde uitermate bruikbaar te zijn. Het is zonder twijfel een mechanisch begrip. Het golfverschijnsel wordt teruggebracht tot een beweging van de deeltjes, waaruit volgens de kinetische theorie de materie is samengesteld, zodat dus iedere theorie die gebruik maakt van het begrip golf in het algemeen als een mechanische theorie kan worden beschouwd. Zo is om een voorbeeld te noemen de verklaring van de akoestische verschijnselen in wezen op dit begrip gebaseerd. Trillende voorwerpen, zoals de stembanden en vioolsnaren, zijn bronnen van geluidsgolven die zich door de lucht voortplanten, op dezelfde wijze als uiteengezet is voor het geval van de trillende bol. Zo kan men dus met behulp van het golfbegrip alle akoestische verschijnselen terugbrengen tot de mechanica.