HOOFDSTUK II

figuur

Verdere ontwikkeling leidde tot een diepgaander theorie van de elektrische verschijnselen en deze kon een verklaring geven van bovengenoemd probleem, welke verklaring zinloos is indien ze gegeven wordt in de terminologie van de eenvoudige theorie van de elektrische fluïda. Wij zullen volstaan met het vermelden van het volgende; de elektriciteit stroomt van de geleider met de hoogste potentiaal naar die met de laagste. In het geval van onze twee geleiders stroomt de elektriciteit van positief naar negatief. Deze wijze van formuleren is slechts een kwestie van conventie en dus eigenlijk willekeurig. Er blijkt uit deze moeilijkheden wel dat de analogie tussen warmte en elektriciteit bij lange niet volledig is.