HOOFDSTUK II

Wij komen nu aan de eerste ernstige moeilijkheid bij de toepassing van onze algemene filosofische zienswijze. Later zal duidelijk gemaakt worden dat deze moeilijkheid, tezamen met een andere van zelfs nog ernstiger karakter, een volkomen ineenstorting betekende van het geloof dat voor alle verschijnselen een verklaring op mechanische basis is te vinden.