HOOFDSTUK II

Moeilijkheden van deze aard, plotselinge en onverwachte obstakels in de zegevierende ontwikkeling van een theorie, doen zich in de natuurwetenschappen geregeld voor. Soms blijkt een eenvoudige generalisatie van de oude begrippen een althans tijdelijke uitweg te bieden. In het onderhavige geval zou men bijvoorbeeld het vroegere standpunt kunnen verbreden en krachten van meer algemene aard tussen elementaire deeltjes kunnen aannemen. Zeer dikwijls is het echter onmogelijk de oude theorie op te lappen en zijn de gerezen moeilijkheden oorzaak van haar verval en van het ontstaan van een nieuwe theorie. Hier was het niet alleen het gedrag van een onaanzienlijk magneetnaaldje dat de oorzaak was van de ondergang van de schijnbaar goed gefundeerde en succesvolle mechanische theorieën.

Een andere aanval, een veel fellere zelfs, kwam van geheel andere zijde. Maar dit is een ander relaas, waarop wij later terugkomen.