HOOFDSTUK I

Alle bewegingen, waarover wij tot nu toe spraken, waren rechtlijnig. Nu moeten wij weer een stap verder gaan. Wij verkrijgen ons inzicht in de natuurwetten door de eenvoudigste gevallen te analyseren en door bij onze eerste pogingen alles wat de zaak ingewikkeld kan maken te elimineren. Een rechte lijn is eenvoudiger dan een kromme. Maar aan de andere kant is het niet mogelijk ons tevreden te stellen met uitsluitend een inzicht in de rechtlijnige beweging. De bewegingen van de maan, de aarde en de planeten, dat zijn juist die bewegingen waarop de grondslagen van de mechanica met zulk een schitterend succes zijn toegepast, zijn bewegingen langs kromme lijnen. Het overgaan van rechtlijnige beweging tot beweging langs een kromme lijn brengt nieuwe moeilijkheden mee. Wij moeten de moed hebben ze te overwinnen, als wij de grondslagen van de klassieke mechanica willen begrijpen. Deze principes gaven ons de eerste vingerwijzingen en vormden aldus het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.