HOOFDSTUK I

Onze belangstelling is gericht op de eerste ontwikkelingsstadia, op het volgen van een eerste spoor, op het aanduiden hoe nieuwe fysische begrippen ontstaan uit de moeizame strijd met oude opvattingen. Wij zullen ons slechts bezighouden met het pionierswerk in de natuurwetenschappen, dat bestaat uit het opsporen van nieuwe wegen tot ontwikkeling; met de avonturen in het wetenschappelijk denken, die een aldoor wisselend beeld van het heelal ten gevolge hebben. De oorspronkelijke en fundamentele schreden zijn altijd van een revolutionair karakter, de wetenschappelijke verbeeldingskracht vindt de oude begrippen te begrensd en vervangt ze daarom door nieuwe. De verdere ontvouwing volgens een reeds aangeduid schema heeft de aard van een evolutie, totdat een zeker punt bereikt wordt, waarop een nieuw gebied veroverd moet worden. Om te kunnen begrijpen, wat de redenen en wat de moeilijkheden zijn, die tot een verandering in belangrijke opvattingen dwingen, moeten wij niet alleen de oorspronkelijke aanwijzingen kennen, maar ook de conclusies, die eruit getrokken kunnen worden.