HOOFDSTUK I

Een van de meest fundamentele problemen, dat duizenden van jaren volkomen door bijverschijnselen vertroebeld was, is dat van de beweging. Alle bewegingen, die wij in de natuur waarnemen, die van een in de lucht geworpen steen, een zeilend schip, een voortgetrokken wagen, zijn in werkelijkheid zeer ingewikkeld. Om deze verschijnselen te leren begrijpen, is het verstandig met de zo eenvoudig mogelijke gevallen te beginnen en dan geleidelijk naar de meer ingewikkelde over te gaan.