HOOFDSTUK II

Huygens, een tijdgenoot van Newton, stelde een geheel nieuwe theorie op. In zijn verhandeling over het licht schreef hij:

“… Als bovendien het licht tijd nodig heeft om een afstand af te leggen, wat wij nu nader gaan onderzoeken, dan volgt daaruit dat deze beweging zich mededeelt aan de middenstof en zich voortplant, en daaruit volgt dat het zich evenals het geluid verbreidt door middel van bolvormige oppervlakken en golven; want ik noem ze golven, omdat ze zoveel gelijkenis vertonen met golven die in het water ontstaan na het inwerpen van een steen, welke zich cirkelvormig uitbreiden, hoewel deze een andere oorzaak hebben en het geheel zich in een plat vlak afspeelt."

Volgens Huygens is licht dus een golfverschijnsel: een voortbeweging van energie en niet van materie.