HOOFDSTUK II

Nu blijft nog het kleurprobleem over. Wij herinneren eraan dat een golf gekenmerkt is door twee grootheden, snelheid en golflengte. De golftheorie neemt nu aan dat met verschillende golflengten verschillende kleuren overeenkomen. De golflengte van homogeen geel licht is verschillend van die van rood of van violet licht. Tegenover de kunstmatige veronderstelling van verschillende soorten lichtdeeltjes, elk bijhorende bij één bepaalde kleur, stelt de golftheorie het verschil in golflengte, iets wat geheel bij de aard van het golfverschijnsel behoort. Uit het voorgaande volgt dat de experimenten van op twee geheel verschillende wijzen beschreven kunnen worden (zie de tabel hieronder).

tabel