HOOFDSTUK I

Hoe is deze beweging te verklaren? Zij lijkt in tegenstelling te zijn met alle vroegere ervaring. Bepaling van de plaats van één zo'n deeltje, bv. na telkens dertig seconden, onthult de fantastische vorm van zijn weg. Het verwonderlijke is de klaarblijkelijke eeuwigdurende aard van de beweging. Een bewegende slinger, die onder water wordt gehangen, komt, indien hij niet door een uitwendige kracht in beweging wordt gehouden, spoedig tot rust. Het bestaan van nooit verminderende beweging schijnt in strijd te zijn met alle ervaring. Deze moeilijkheid werd op fraaie wijze door de kinetische theorie van de materie verklaard.