HOOFDSTUK II

Een sensatiebericht bereikt dinburgh vanuit Londen zeer snel, zelfs indien niemand van hen, die aan de verspreiding deelneemt, die reis zelf onderneemt. Wij hebben dus met twee geheel verschillende bewegingen te maken, die van het bericht dat van Londen naar dinburgh gaat en die van de personen die het bericht verspreiden. De wind die over een korenveld waait, veroorzaakt een golf die zich over het hele veld voortplant. Ook hier moeten wij onderscheid maken tussen de beweging van de golf en de beweging van de afzonderlijke plantjes, die slechts kleine schommelingen uitvoeren. Wij kennen allen de golfbeweging die ontstaat bij het gooien van een steen in een vijver. De beweging van de golf is een geheel andere dan die van de waterdeeltjes. Deze laatste gaan slechts op en neer. De waargenomen golfbeweging is de beweging van een toestand waarin bepaalde materie zich bevindt en niet een beweging van die materie zelf. en op het water drijvende kurk laat dit ondubbelzinnig zien, want zij beweegt zich op en neer, hierbij de werkelijke beweging van het water volgende en zij wordt geenszins door de golf meegenomen.