De Beide Elektrische Fluïda

HOOFDSTUK II Verdere ontwikkeling leidde tot een diepgaander theorie van de elektrische verschijnselen en deze kon een verklaring geven van bovengenoemd probleem, welke verklaring zinloos is indien ze gegeven wordt in de terminologie van de eenvoudige theorie van de...

De Beide Elektrische Fluïda

HOOFDSTUK II Deze analogie mag echter niet te ver gaan. Het volgende voorbeeld demonstreert zowel de overeenkomst als de verschillen. Als een warm voorwerp met een koud in nauwe aanraking wordt gebracht, vloeit de warmte van het warme naar het koude voorwerp....

De Beide Elektrische Fluïda

HOOFDSTUK II Alvorens verder in de theorie van de elektriciteit door te dringen, is het nodig twee nieuwe begrippen in te voeren. Wij zullen hierbij wederom afzien van strenge definities, en in plaats daarvan analogieën geven van begrippen waarmee wij ons alreeds...

De Beide Elektrische Fluïda

HOOFDSTUK II Evenals bij de warmte doet zich hier de vraag voor: zijn de elektrische fluïda al dan niet gewichtsloos? Met andere woorden, weegt een stuk metaal even zwaar in neutrale als in geladen toestand? Uit proefnemingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de...