HOOFDSTUK II

Evenals bij de warmte doet zich hier de vraag voor: zijn de elektrische fluïda al dan niet gewichtsloos? Met andere woorden, weegt een stuk metaal even zwaar in neutrale als in geladen toestand? Uit proefnemingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de elektrische fluïda tot de soort van de gewichtsloze substanties behoren.