HOOFDSTUK II

De door Coulomb uitgevoerde experimenten bevestigden inderdaad dit vermoeden. Honderd jaar nadat Newton de gravitatie wet ontdekte, vond Coulomb een soortgelijke betrekking tussen elektrische kracht en afstand. De twee voornaamste verschillen tussen de wetten van Newton en van Coulomb zijn de volgende. De aantrekking van de zwaartekracht is altijd aanwezig, terwijl elektrische krachten slechts bestaan als de lichamen geladen zijn. Bij de gravitatiekrachten komt alleen aantrekking voor, terwijl elektrische krachten zowel aantrekking als afstoting kunnen veroorzaken.