De Eerste Aanwijzing

HOOFDSTUK I Als men een steen van een toren laat vallen is de beweging van die steen geenszins eenparig; de snelheid neemt toe bij het vallen van de steen. Wij maken hieruit de gevolgtrekking: een uitwendige kracht werkt in de richting van de beweging of met andere...

De Eerste Aanwijzing

HOOFDSTUK I Wat is kracht? Intuïtief voelen wij wat met dit woord wordt bedoeld. Het begrip vond zijn oorsprong in de uitwerking van duwen, gooien of trekken; in de gewaarwording in onze spieren bij het volvoeren van een van die daden. Maar de algemeenheid van dit...

De Eerste Aanwijzing

HOOFDSTUK I Wij hebben gebruik gemaakt van twee begrippen, die belangrijke plaatsen innemen in de klassieke mechanica: kracht en verandering van snelheid. In de loop van de verdere ontwikkeling van de natuurwetenschappen bleek, dat deze twee begrippen beide van...

De Eerste Aanwijzing

HOOFDSTUK I Hieruit volgt als vanzelf de conclusie: De inwerking van een uitwendige kracht verandert de snelheid, zodat dus niet de snelheid zelf, maar de verandering van de snelheid een gevolg is van het duwen of trekken. Zulk een kracht vergroot of verkleint de...

De Eerste Aanwijzing

HOOFDSTUK I Om het juiste antwoord te vinden moeten wij ons nog wat meer verdiepen in het geval van de kar op een volmaakt gladde weg. In onze denkbeeldige proefneming was de eenparigheid van de beweging te danken aan de afwezigheid van uitwendige krachten. Laten wij...

De Eerste Aanwijzing

HOOFDSTUK I Maar een ander probleem betreffende beweging dringt zich onmiddellijk aan ons op. Als de snelheid geen aanduiding is voor de uitwendige krachten, die op een voorwerp inwerken, wat is daar dan wel een aanduiding voor? Het antwoord op deze fundamentele vraag...