HOOFDSTUK I

Maar een ander probleem betreffende beweging dringt zich onmiddellijk aan ons op. Als de snelheid geen aanduiding is voor de uitwendige krachten, die op een voorwerp inwerken, wat is daar dan wel een aanduiding voor? Het antwoord op deze fundamentele vraag is gegeven door Galilei en later in nog beknopter vorm door Newton en dit antwoord vormt een verdere leidraad bij onze onderzoekingen.