HOOFDSTUK I

Wij hebben gebruik gemaakt van twee begrippen, die belangrijke plaatsen innemen in de klassieke mechanica: kracht en verandering van snelheid. In de loop van de verdere ontwikkeling van de natuurwetenschappen bleek, dat deze twee begrippen beide van verstrekkende en algemene betekenis zijn. Daarom moeten wij ze eens wat nader beschouwen.