Voorwoord

DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA Dit boek is een gesprek tussen jou en ons. Je mag het vervelend of interessant vinden, saai of boeiend, maar ons doel zal bereikt zijn, indien deze bladzijden je enig inzicht geven in het eeuwig worstelen van de vindingrijke menselijke geest...

Voorwoord

DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA Bij het schrijven van dit boek hebben wij lange discussies gevoerd over de eigenschappen van onze denkbeeldige lezer en wij hebben ons veel met hem beziggehouden. Zijn volslagen gebrek aan iedere concrete kennis van fysica en wiskunde hebben...

Voorwoord

DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA Maar onze verhandeling moest eenvoudig blijven. Door de doolhof van feiten en begrippen moesten wij een weg kiezen, die ons zowel kenmerkend als van grote betekenis toescheen. De feiten en theorieën, die door deze weg niet bereikt werden,...

Voorwoord

DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA Wij hebben geen fysicaleerboek geschreven. Je vindt hier geen systematische cursus in elementaire natuurkundige feiten en theorieën. Het was veeleer onze bedoeling om in brede trekken een schildering te geven van de pogingen van de menselijke...

Voorwoord

DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA Alvorens met lezen te beginnen wil je wellicht op enige vragen een antwoord hebben. Met welk doel is dit boek geschreven? Voor welke denkbeeldige lezer is het bedoeld? Het is niet eenvoudig om met het klaar en duidelijk beantwoorden van deze...