DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA

Alvorens met lezen te beginnen wil je wellicht op enige vragen een antwoord hebben. Met welk doel is dit boek geschreven? Voor welke denkbeeldige lezer is het bedoeld?

Het is niet eenvoudig om met het klaar en duidelijk beantwoorden van deze vragen te beginnen. Het zou veel gemakkelijker zijn, dit aan het einde van het boek te doen, waar het echter volkomen overbodig zou wezen. Wij vinden het gemakkelijker om te vertellen, wat dit boek niet beoogt te zijn.