DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA

Dit boek is een gesprek tussen jou en ons. Je mag het vervelend of interessant vinden, saai of boeiend, maar ons doel zal bereikt zijn, indien deze bladzijden je enig inzicht geven in het eeuwig worstelen van de vindingrijke menselijke geest naar een beter begrijpen van de wetten, die de natuurkundige verschijnselen beheersen.

A. E.
L. I.