DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA

Wij hebben geen fysicaleerboek geschreven. Je vindt hier geen systematische cursus in elementaire natuurkundige feiten en theorieën. Het was veeleer onze bedoeling om in brede trekken een schildering te geven van de pogingen van de menselijke geest om de verbinding tussen de wereld van ideeën en de wereld van verschijnselen op te sporen.

Wij hebben gepoogd de krachten te tonen, die de wetenschap dwingen tot het uitvinden van ideeën, die met de realiteit van onze wereld in overeenstemming zijn.