DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA

Bij het schrijven van dit boek hebben wij lange discussies gevoerd over de eigenschappen van onze denkbeeldige lezer en wij hebben ons veel met hem beziggehouden. Zijn volslagen gebrek aan iedere concrete kennis van fysica en wiskunde hebben wij door een groot aantal deugden kunnen compenseren. Wij bemerkten, dat hij vol belangstelling was voor fysische en filosofische begrippen en wij waren vol bewondering voor het geduld, waarmee hij zich door de minder interessante en moeilijker gedeelten van dit boek heen worstelde. Onze denkbeeldige lezer was er zich van bewust, dat hij, om een bepaalde bladzijde te kunnen begrijpen, de voorgaande nauwgezet moest hebben gelezen. Hij wist dat een wetenschappelijk boek, zelfs een populair, niet als een roman gelezen kan worden.