De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Slechts een van de vele kwantitatieve resultaten, die door theorie en experiment zijn verkregen, zal hier besproken worden. Veronderstel, dat wij één gram van het lichtste van de elementen, waterstof, hebben en de vraag stellen: Hoeveel deeltjes bevinden...

De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Door moeizaam onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel, werd het kwantitatieve deel van de kinetische theorie gevormd. De aanwijzing uit het verschijnsel van de Brownse beweging leidde tot kwantitatieve gegevens. Dezelfde gegevens kunnen, uitgaande...

De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Zelfs door de sterkste microscopen kunnen wij de moleculen niet zien, noch iets van hun, volgens de kinetische theorie bestaande, beweging waarnemen. Als dan de conclusies van die theorie juist zijn, moeten die moleculen van zodanige afmeting zijn, dat ze...

De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Hoe is deze beweging te verklaren? Zij lijkt in tegenstelling te zijn met alle vroegere ervaring. Bepaling van de plaats van één zo'n deeltje, bv. na telkens dertig seconden, onthult de fantastische vorm van zijn weg. Het verwonderlijke is de...