Het Grote Mysteryverhaal

HOOFDSTUK I Het is onze bedoeling in de volgende bladzijden in brede trekken dat werk van de fysici te schetsen, dat overeenkomt met het zuiver denken van de detective. Wij zullen ons in hoofdzaak bezighouden met de rol, die gedachten en ideeën gespeeld hebben in het...

Het Grote Mysteryverhaal

HOOFDSTUK I De wetenschapper die, als wij de lichtelijk versleten beeldspraak mogen aanhouden, in het boek van de natuur leest, moet echter de oplossing zelf vinden. Immers, hij kan niet, zoals ongeduldige lezers dit plegen te doen, achter in het boek kijken. In ons...

Het Grote Mysteryverhaal

HOOFDSTUK I In bijna iedere detectiveroman komt, sinds de bewonderenswaardige verhalen van Conan Doyle, een ogenblik voor, waarop de speurder alle feiten bijeen heeft voor de oplossing van althans een gedeelte van zijn probleem. Deze feiten komen ons veelal vreemd...

Het Grote Mysteryverhaal

HOOFDSTUK I Bij iedere verdere schrede trachten wij een verklaring te vinden die in overeenstemming is met het reeds ontdekte. Schoorvoetend aanvaarde theorieën hebben veel feiten verklaard, maar tot nu toe is geen algemene oplossing verenigbaar met alle bekende...

Het Grote Mysteryverhaal

HOOFDSTUK I Er is nog steeds geen oplossing gevonden voor de mysteriën in het boek van de natuur. Wij kunnen er zelfs niet eens zeker van zijn, dat er een oplossing is. Het lezen ervan heeft ons reeds veel geschonken; het heeft ons de beginselen van de taal van de...

Het Grote Mysteryverhaal

HOOFDSTUK I In de verbeelding bestaat de volmaakte mysteryverhaal. Een dergelijk verhaal biedt ons alle belangrijke aanwijzingen en dwingt ons aldus een eigen theorie over het geval op te zetten. Als wij de intrige nauwkeurig volgen, vinden wij zelf de oplossing,...