HOOFDSTUK I

Bij iedere verdere schrede trachten wij een verklaring te vinden die in overeenstemming is met het reeds ontdekte. Schoorvoetend aanvaarde theorieën hebben veel feiten verklaard, maar tot nu toe is geen algemene oplossing verenigbaar met alle bekende feiten gevonden. Zeer vaak is een schijnbaar volmaakte theorie, naar aanleiding van verder doordringen in de geheimen van de natuur, gebleken onjuist te zijn. Er verschenen soms nieuwe feiten, die met zulk een theorie in strijd waren of die door haar niet verklaard konden worden. Hoe meer wij in het boek van de natuur lezen, hoe meer bewondering wij krijgen voor de volmaakte compositie, hoewel de mogelijkheid van een volledige oplossing van de moeilijkheden bij verder doorlezen steeds terug schijnt te wijken.