HOOFDSTUK I

In de verbeelding bestaat de volmaakte mysteryverhaal. Een dergelijk verhaal biedt ons alle belangrijke aanwijzingen en dwingt ons aldus een eigen theorie over het geval op te zetten. Als wij de intrige nauwkeurig volgen, vinden wij zelf de oplossing, juist even voordat de schrijver ons die aan het eind van zijn boek mededeelt. Deze oplossing zal ons, en dit in tegenstelling tot die van minderwaardige verhalen van hetzelfde soort, nooit teleurstellen; immers, deze oplossing verschijnt op hetzelfde ogenblik dat we haar verwachten.

Is het mogelijk de lezer van een dergelijk boek te vergelijken met de wetenschappers, die generaties lang doorgaan met het zoeken naar de oplossingen voor de mysteriën in het boek van de natuur? Het zal later blijken dat deze vergelijking onjuist is en dat wij haar moeten laten varen, maar er schuilt toch enige waarheid in.